Kopiering - Skanning

Vår största nyhet är en storformatsskanner. I den har vi möjlighet att skanna in skisser, dokument och enklare tryck upp till storlek A0 (841 x 1189 mm). Dessa kan sedan antingen läsas in på fil eller skrivas ut direkt på papper.

IMG_2240.JPG